fbpx

Jogi nyilatkozat

Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a honlap használata során bármilyen személyes adatot megoszt velünk, úgy azt az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartása mellett személyes adatként kezeljük, és azt csak az Ön hozzájárulásával tároljuk (amennyiben Ön az adatokat a részünkre megküldi, úgy a hozzájárulást megadottnak tekintjük).

A jelen weboldalt a szerző Horzsa Krisztina, (7623 Pécs Madách  I. utca 3. C. lépcsőház 4. emelet 13/A. ajtó) kezeli. Ez a weboldal, továbbá a weboldalon található valamennyi tartalom – eltérő megjelölés hiányában – Horzsa Krisztina szellemi tulajdonát képezi.  Előzetes írásos engedély hiányában a weboldalon található írások, képek felhasználása tilos.

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. A weboldalról, illetve az azon található tartalomról készített valamennyi másolatnak, nyomtatványnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: „Copyright © Horzsa Krisztina Dietetika. Minden jog fenntartva.”

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása vagy értékesítése.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén a szerző közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

A honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel nem minősül megbízásnak.

A weboldal tartalma tájékoztató jellegű, az a szerző döntésétől függően változhat. Erre tekintettel a szerző nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért, teljes körűségéért, helyességéért és naprakészségéért.

A törvény által megengedett mértékig a szerző ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért.

A szerző fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, az impresszumban feltüntetett elérhetőségen léphet kapcsolatba velünk.